HISTORIE HASIČŮ


  Oheň byl odedávna živlem obávaným, neboť hrůza a škody, které působil, byly vždy strašlivé. První pokusy se zakládáním sboru dobrovolných hasičů byly již v roce 1863 v Chrudimi a ve Slaném. V roce 1875 byl založen hasičský sbor v Hlinsku. 

  Vznik hasičského sboru v Holetíně se datuje již od roku 1891, jak o tom hovoří naše kronika. Ustavující valná schůze proběhla 26. července 1891. V prvních 4 letech měl sbor 43 členy. V roce 1905 se sbor rozdělil na sbor Horní Holetín a Dolní Holetín. Tehdejší zařízení sboru bylo primitivní a nedostatečné. Byly to hlavně stříkačky do nichž se musela lít voda nádobami. Později byly zakoupeny stříkačky čtyřkolové v obou sborech. Tako situace trvala velmi dlouho, protože nebyly peníze na zakoupení stříkačky motorové. Příjem byl pouze z příspěvků, plesů, divadel a dobročinných darů a z těchto příjmů se kupovala veškerá výzbroj. V roce 1934 se pro Horní Holetín našly finanční prostředky pro zakoupení motorové stříkačky. Starostou byl Mládek Čeněk, který byl zároveň velitelem hasičského sboru pro Horní Holetín. S jeho přičiněním se na Horním Holetíně na tuto dobu postavila nová moderní zbrojnice. Na Dolním Holetíně takové pochopení u obecního zastupitelstva hasičský sbor neměl. V této době se sbor na Dolním Holetíně se prakticky začal rozpadat, protože členové ztratili zájem za takových podmínek pracovat. Zůstalo 7 členů, kteří byli odhodláni udržet sbor za každou cenu. Byli to: Voldán Ladislav – předseda, Janoušek František – velitel, Malina Jan, Mutr Čeněk, Halamka Václav, Zlesák Václav a Rybenský Josef. Další období bylo pro hasiče ještě težší, protože začala druhá světová válka. Kruté okamžiky prožívali členové našich sboru 24. června 1942, kdy se vydali hasit veliký požár v obci Ležáky, ale byli zastaveni gestapem. Všechny tyto události měli veliký dopad i na hasičské jednoty v obcích. V roce 1943 byla zakoupena motorová dvoukolová stříkačka R.A. SMEKAL Slatiňany.
  Po skončení druhé světové války se začal život v naší vlasti i obci vracet do starých kolejí. Radost a nadšení ze znovunabyté svobody byl podmětem k aktivnější práci i v požární ochraně. Sbor oživili mladí členové. V roce 1953 bylo zakoupeno pro Dolní Holetín staré osobní auto značky „BUICK,“ na kterém byla provedena generálka motoru, oprava karosérie a to znamenalo mnoho úsilí našich členů. Podobně pro Horní Holetín bylo zakoupeno nákladní auto „TATRA 805,“ které si rovněž vyžadovalo velké opravy. V roce 1960 došlo ke sloučení obou našich sborů a vznikl tak jeden hasičský sbor Holetín. Společně byla vybudována nová požární zbrojnice, která sloužila pro uskladnění požární techniky z obou částí obce. V roce 1976 vyšla v platnost nová koncepce požární ochrany v kraji. Náš sbor byl začleněn do okrsku č. 11, kde společně s obcemi Včelákov, Babáky, Přikrakov, Tisovec a Kvasín zabezpečoval činnost okrsku. V roce 1978 nám byla přidělena nová přívěsná přenosná motorová stříkačka PPS 12, plně vybavená. Tatra 805 byla dána do generální opravy a tím byla zaručena spolehlivost dopravy. 
  Od roku 1976 se pravidelně zúčastňujeme soutěží požárních družstev. Toto vybavení nám slouží dodnes. TATRU 805 se snažíme převést do veteránů. Místo ní jsme zakoupili roku 2009 nové devítimístné vozidlo FORD. Také čtyřkolová stříkačka DS 16 z roku 1934 původně z Horního Holetíně slouží jako exponát v požárním muzeu ve Slatiňanech.


  Tento stručný výňatek je skromným díkem za práci členů požárního sboru Holetín. Ukazuje práci našeho požárního sboru po dobu jeho trvání, obětavé práce zakladatelů až po dnešní ochotné pracovníky a členy sboru. Díky všem, kteří se podíleli na této čestné práci obětavě a nezištně, kteří neváhali obětovat i své osobní pohodlí.
Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz